Cestovní pojištění

 

Cestovní pojištění není zahrnuto do cen pobytů a zájezdů, není-li uvedeno jinak. Lze ho však uzavřít prostřednictvím naší cestovní kanceláře, naším smluvním partnerem je UNIQA pojišťovna, a.s..

Cestovní pojištění včetně pojištění storna je nutno uzavřít při podpisu Smlouvy o zájezdu/Závazné přihlášky. Pojištěním storna se rozumí pojištění stornovacích poplatků do výše 80% (20% je spoluúčast zákazníka). Nárok na pojistné plnění vzníká pouze při zrušení zájezdu ze závažných důvodů (nemoc, hospitalizace, ztráta zaměstnání, apod.). 

 

Další možností je zakoupení samostatného pojištění storna zájezdu, kterou nabízíme od pojištovny ALLIANZ pojišťovna a.s. Samostatné pojištění storna je ve výši 4,5% z celkové ceny zájezdu. Je nutno ho uzavřít a uhradit při podpisu smlouvy, nelze uzavřít později.

 

Ceny pojištění UNIQA pojišťovna, a.s.

 

Délka Tarif Cena Poznámka
do 10 dnů Zóna 1 - Evropa K5S+ 270,-Kč/osoba Pojištění storna do výše 15 000,-Kč/ osoba
do 18 dnů Zóna 1 - Evropa K5S+ 490,-Kč/osoba Pojištění storna do výše 15 000,-Kč/ osoba
do 30 dnů Zóna 1 - Evropa K5S+ 1590,-Kč/osoba Pojištění storna do výše 15 000,-Kč/ osoba

Připojištění tarif S (pojistění storna do výše 50000,-Kč/osoba)     500,-Kč/osoba

 

Délka Tarif Cena Poznámka
do 10 dnů Zóna 1 - Evropa K5SP+ 530,-Kč/osoba Pojištění storna do výše 15 000,-Kč/ osoba
do 18 dnů Zóna 1 - Evropa K5SP+ 958,-Kč/osoba Pojištění storna do výše 15 000,-Kč/ osoba
do 30 dnů Zóna 1 - Evropa K5SP+ 1590,-Kč/osoba Pojištění storna do výše 15 000,-Kč/osoba

Tarif K5SP+ hradí navíc náklady spojené s preventivní karanténou (Covid-19 či jiná pandemie) v zahraničí.
Limit na ubytování je 10000,-Kč, na náhradní dopravu zpět do ČR také 10000,-Kč

 

Tabulka tarifů pojistných částek K5S+

 

Pojištění léčebných výloh 5.000.000,-Kč
Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 5.000.000,-Kč
Pojištění léčbných výloh a asistenčních služeb 5.000.000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištění 5.000.000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5.000.000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100.000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100.000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100.000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100.000,-Kč
- zachraňovací náklady 1.500.000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu ledadla nebo autobusu 100.000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100.000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5.000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150.000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky následkem úrazu 300.000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné /hospitalizace, úraz + nemoc 150,-Kč/den
Úrazové pojištění - denní odškodné nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věco třetí osoby 1.000.000,-Kč
Připojištění zavazadel 15.000,-Kč/ 5.000,-Kč položka
Připojištění zimních sportů ANO
Připojištění nebezpečných sportů NE
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max.však do výše PČ 15.000,-Kč
Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ 15.000,-Kč

Covid-19

Pojištění pokrývá jak léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě (a neměl prokazatelně možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního pojištění na dobu karantény v plném rozsahu a bezplatně. V případě potíží se doporučuje vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími pokyny. Uvíznutí v karanténě V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:

 

▪ UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

pokud je pojištěný v zahraničí pozitivně testován, pojišťovna mu v rámci základního pojištění pomůže s úhradou nákladů na prodloužené ubytování způsobené nuceným pobytem v izolaci. Tyto náklady hrazené pojišťovnou nepřekračují limit 2.500 Kč/os./den a v úhrnu jsou max do 30.000 Kč. K tomu navíc pojišťovna uhradí náklady na náhradní dopravu dle sjednaného limitu základního pojištění.

▪ Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.

▪ Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

 

Uplatnění pojištění stornovacích poplatků
Pojištění storna nelze uplatnit s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality (oblasti nebo státu), nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny.
Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla diagnóza potvrzena. V případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné.

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.