Cestovní pojištění

Cestovní pojištění není zahrnuto do cen pobytů a zájezdů, není-li uvedeno jinak. Lze ho však uzavřít prostřednictvím naší cestovní kanceláře, naším smluvním partnerem je UNIQA pojišťovna, a.s..

Cestovní pojištění včetně pojištění storna je nutno uzavřít při podpisu Smlouvy o zájezdu/Závazné přihlášky. Pojištěním storna se rozumí pojištění stornovacích poplatků do výše 80% (20% je spoluúčast zákazníka). Nárok na pojistné plnění vzníká pouze při zrušení zájezdu ze závažných důvodů (nemoc, hospitalizace, ztráta zaměstnání, apod.). 

 

Další možností je zakoupení samostatného pojištění storna zájezdu, kterou nabízíme od pojištovny ALLIANZ pojišťovna a.s. Samostatné pojištění storna je ve výši 4,5% z celkové ceny zájezdu. Je nutno ho uzavřít a uhradit při podpisu smlouvy, nelze uzavřít později.

 

Ceny pojištění UNIQA pojišťovna, a.s.

Do 10 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5S+  270,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)
 
 
Do 18 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5S+ 
490,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)  
 
 
Do 30 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5S+ 
810,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)

Připojištění tarif S (pojistění storna do výše 50000,-Kč/osoba)     500,-Kč/osoba

 

Do 10 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5SP+  530,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)
 
 
Do 18 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5SP+ 
958,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)  
 
 
Do 30 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5SP+ 
1590,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)

 

Tarif K5SP+ hradí navíc náklady spojené s preventivní karanténou (Covid-19 či jiná pandemie) v zahraničí.
Limit na ubytování je 10000,-Kč, na náhradní dopravu zpět do ČR také 10000,-Kč

 
 

 Tabulka tarifů a pojistných částek

K5S+

 

Pojištění léčebných výloh

5 000 000,-Kč

 

Akutní zubní ošetření

do výše limitu léčebných výloh

 

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000,-Kč

 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000,-Kč

 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000,-Kč

 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000,-Kč

 

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000,-Kč

 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000,-Kč

 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000,-Kč

 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000,-Kč

 

- zachraňovací náklady

1 500 000,-Kč

 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000,-Kč

 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000,-Kč

 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000,-Kč

 

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

150,-Kč/den

 

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000,-Kč

 

Připojištění zavazadel

15 000,-Kč

5 000,-Kč/položka

 

Připojištění zimních sportů

ANO

 

Připojištění nebezpečných sportů

NE

 

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ

15 000,-Kč

 

Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ

15 000,-Kč

 

 

 

 


Covid-19

Pojištění pokrývá jak léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě (a neměl prokazatelně možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního pojištění na dobu karantény v plném rozsahu a bezplatně. V případě potíží se doporučuje vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími pokyny. Uvíznutí v karanténě V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:

 

▪ UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

pokud je pojištěný v zahraničí pozitivně testován, pojišťovna mu v rámci základního pojištění pomůže s úhradou nákladů na prodloužené ubytování způsobené nuceným pobytem v izolaci. Tyto náklady hrazené pojišťovnou nepřekračují limit 2.500 Kč/os./den a v úhrnu jsou max do 30.000 Kč. K tomu navíc pojišťovna uhradí náklady na náhradní dopravu dle sjednaného limitu základního pojištění.

▪ Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.

▪ Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

 

Uplatnění pojištění stornovacích poplatků
Pojištění storna nelze uplatnit s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality (oblasti nebo státu), nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny.
Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla diagnóza potvrzena. V případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné.

Rychlé hledání
 
icoKal
icoKal
Pouze Last Minute
 
Kontakt
 

EURO TIME PRAHA, s. r. o.
Za Zahradou 1053/1
162 00 PRAHA 6

Tel: +420 224320896, 224321878
Fax: +420 233 325 167
E-mail: info@eurotime.cz
www.eurotime.cz 
www.dovolenavitalii.eu

 

více informací

 

 
Dovolená 2021
   

224 320 896
info@eurotime.cz
PO-PÁ: 9:00 - 17:30