Cestovní pojištění

Cestovní pojištění není zahrnuto do cen pobytů a zájezdů, není-li uvedeno jinak. Lze ho však uzavřít prostřednictvím naší cestovní kanceláře, naším smluvním partnerem je UNIQA pojišťovna, a.s..

Cestovní pojištění včetně pojištění storna je nutno uzavřít při podpisu Smlouvy o zájezdu/Závazné přihlášky. Pojištěním storna se rozumí pojištění stornovacích poplatků do výše 80% (20% je spoluúčast zákazníka). Nárok na pojistné plnění vzníká pouze při zrušení zájezdu ze závažných důvodů (nemoc, hospitalizacem, ztráta zaměstnání, apod.). 

 

Ceny:

Do 10 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5S+  270,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)
 
 
Do 18 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5S+  490,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)  
 
 
Do 30 dnů: Tarif    Zóna 1* - Evropa   K5S+  810,-Kč    (pojištění storna do výše 15000,-Kč/osoba)

Připojištění tarif S (pojistění storna do výše 50000,-Kč/osoba)     500,-Kč

 
 

 Tabulka tarifů a pojistných částek

K5S+

 

Pojištění léčebných výloh

5 000 000,-Kč

 

Akutní zubní ošetření

do výše limitu léčebných výloh

 

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000,-Kč

 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000,-Kč

 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000,-Kč

 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000,-Kč

 

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000,-Kč

 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000,-Kč

 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000,-Kč

 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000,-Kč

 

- zachraňovací náklady

1 500 000,-Kč

 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000,-Kč

 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000,-Kč

 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000,-Kč

 

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000,-Kč

 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

150,-Kč/den

 

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000,-Kč

 

Připojištění zavazadel

15 000,-Kč

5 000,-Kč/položka

 

Připojištění zimních sportů

ANO

 

Připojištění nebezpečných sportů

NE

 

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ

15 000,-Kč

 

Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ

15 000,-Kč

 

 

 

 


Covid-19

Pojištění pokrývá jak léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě (a neměl prokazatelně možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního pojištění na dobu karantény v plném rozsahu a bezplatně. V případě potíží se doporučuje vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími pokyny. Uvíznutí v karanténě V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:

 

▪ UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

▪ Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.

▪ Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

 

Uplatnění pojištění stornovacích poplatků
Pojištění storna nelze uplatnit s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality (oblasti nebo státu), nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny.
Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla diagnóza potvrzena. V případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné.

Rychlé hledání
 
icoKal
icoKal
Pouze Last Minute
 
Kontakt
 

EURO TIME PRAHA, s. r. o.
Za Zahradou 1053/1
162 00 PRAHA 6

Tel: +420 224320896, 224321878
Fax: +420 233 325 167
E-mail: info@eurotime.cz
www.eurotime.cz 
www.dovolenavitalii.eu

 

více informací

 

 
Dovolená 2021
   

224 320 896
info@eurotime.cz
PO-PÁ: 9:00 - 17:30